Share  
balatarin
 
  یمن: محاسبات اشتباه رژیم اسلامی

مهران برزگری

جمهوری اسلامی با یک محاسبه اشتباه، در یمن پای در جنگی گذاشته که در باتلاقش گرفتار و از سر ناچاری دست بدامان سازمان ملل شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون وزیر امور خارجه ایران در حاشیه یک کنفرانس، از دبیرکل سازمان ملل خواست تا از «ظرفیت‌ها و امکانات» این سازمان برای توقف فوری هر گونه اقدام نظامی علیه یمن استفاده کند.

شکایت بردن به سازمان ملل آن ابزاری نبود که جمهوری اسلامی از آن برای پیشبرد سیاستهای منطقه ای خود استفاده کند. متهم اصلی راه انداختن جنگهای قومی و مذهبی در خاورمیانه، اکنون بر صندلی “شاکی” نشسته است. همین و فقط همین تصویر میتواند بازگو کننده حال و روز مسلمین حاکم در ایران باشد. “کپی” کاری سپاه پاسداران از شرایط سوریه در یمن جواب نداد. ارسال نیرو و اسلحه نظامی برای کمک به مزدوران اسلامی در یمن، موجب شکل گیری یک همگرایی سیاسی مابین دول پرو غربی منطقه در مقابل جمهوری اسلامی شد.

ترکیه که در این سالهای تحریم، به جاده ترانزیت دور زدن تحریمها تبدیل شده، قید بیست میلیارد “حق ترانزیت” خود را زد و با زبان تندی از رژیم اسلامی خواست نیروهای نظامی خود را از یمن، سوریه و عراق بیرون بکشد.

مسابقه برای کسب هژمونی سیاسی در خاورمیانه چنان بالا گرفته که “اقتصاد” به مسلخ سیاست رفته است. کل دعواهای این دو جبهه درگیر، به سیه روزی و تباهی زندگی مردم منطقه منجر شده است.

تبهکاران سیاسی خاورمیانه نشان داده اند که برای حفظ حکومت خود حاضر به نابودی فیزیکی جامعه میباشند.

فقط دخالتگری مردم در هر کدام از این کشورهای می تواند این بساط جنایت را جارو کند.