Share  
balatarin
 
  نیروی مدعی تغییر دموکراتیک در ایران خواهان دخالت نظامی خارجی است

سعید

مسعود و مریم رجوی ادعا میکنند که «راه حل سوم» راه حلی است که به حمله نظامی می گوید نه و با این شعار آقا خروسه مسعود رجوی خیلی سعی کرد دم جنگ طلبی اش را زیر عبای راه حل سوم مریم رجوی قایم کند ولی نشد .
در بیانیـه سی امین سالگرد تأسیس شـورای ملی مقاومت ایـران (بتاریخ مرداد 1390)آمده:
قطعنامه ۱۹۷۳با استقبال نیروهای مخالف رژیم قذافی قرار گرفت، راه را برای دخالت نظامی علیه نیروهای معمر قذافی و تشکیل «ارتش آزادیبخش ملی لیبی» باز کرد که با وجود انواع مطامِع و مَقاصِد قدرتهای بزرگ «پیامی نوید بخش برای مردم ایران»
و تمامی خلقهای تحت ستم است. به عبارت دیگر پس از 30 سال شورای ملی مسعود و مریم به این نتیجه رسیده اند که «دخالت نظامی» خارجی برای مردم ایران«نوید بخش» آزادی و دمکراسی است؟
این موضع شـورای مجاهدین شباهت زیادی دارد با موضع محمد ریاض الشقفه، از رهبران اخوان المسلمین سوریه در مورد دخالت نظامی خارجی در سوریه .محمد ریاض الشقفه ،در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره رسما از ناتو خواست همانند لیبی در سوریه نیز دخالت کند و گفت:اگر نظام همچنین به کشتن مردم ادامه دهد ما نیز به ابزارهای گوناگون متوسل خواهیم شد. باید جنگنده‌های ناتو برای توقف حملات آنها وارد عمل شوند. البته هر گونه مداخله نظامی زمینی از جانب ما رد می‌شود و ما به هیچ وجه خواهان چنین چیزی نیستیم.
چه رهبران اخوان المسلمین سوریه و چه رهبری مجاهدین،جنگ طلبان خجالتی هستند که عامل دخالت نظامی خارجی را برای رسیدن به قدرت را با دست رد میکنند و با پا پیش میکشند .و بجای متوسل شدن به توان مردم برای ساختار شکنی به دامان عوامل خارجی آویزان شده است .
حمایت از دخالت خارجی ، چه سیاسی و چه نظامی در ایران معنایی جز زیر پا گذاشتن استقلال ایران نیست . هر چند مسعود رجوی و مریم رجوی پیه وابستگی به قدرت خارجی را مدتها است که به تن مالیده اند.
سعید پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۰ - ۶ اکتبر ۲۰۱۱