Share  
balatarin
 
  محاکمه رهبر جمهوری اسلامی محقق خواهد گردید

احمد ملکی

اتحاد یگانه ضرورتی که که این روزها با توجه به شرایط بحرانی کشور، فشارهای بین المللی و تحریم نفت و بانک مرکزی و شخصیت های نظام غاصب، و از داخل تحریم انتخابات، و فراخوانی محاکمه رهبر ایران به اتهام جنایت علیه بشریت، نیاز همه گروه ها و شخصیت هاست که هر چه سریعتر با انسجام و برنامه ریزی دقیق ، ضربات کاری را بر پیکر دیکتاتور ایران وارد نمایند و راه آزادی را هموار نمایند که ملت ایران منتظر اتحاد گروه های مخالف می باشد تا حرکت تاریخی خود را آغاز نمایند.

هر شخص یا گروه چون یک نخی که تنهاست ضعیف و سریع پاره می گردد لاکن اگر من ها تبدیل به ما گردد. همچون نخ هایی که با پیوند به یکدیگر، طنابی محکم شوند می توان اقدامی موثر انجام داد و به ضرس قاطع دیکتاتور را فقط با همین طناب اتحاد از تخت می توان به پائین کشاند و این روز دیر نیست اما سرعت عمل در این شرایط ضرورت و هوشیاری همه گروه ها را می طلبد که هر چه سریعتر در یکصدایی و اتحاد جهت برپایی دمکراسی و آزادی در ایران دست بکار گردند پیش از آنکه حادثه ناگواری آغاز گردد که همگی اگر در امر اتحاد سهل انگاری نمایند مسئول خواهیم بود .

بدنبال اقدام بحق و ضروری مطرح شدن فراخوانی آقای رضا پهلوی از شورای امنیت سازمان ملل، مبنی بر محاکمه رهبر جمهوری اسلامی ایران به اتهام جنایات علیه بشریت از سوی دیوان بین المللی لاهه جهت محاکمه، اظهار نظرها و حمایت هایی در تائید یا انتقاد در این این چند روز اخیر دیده شده است. اما آنچه در این شرایط بحرانی حائز اهمیت است نفس طرح این محاکمه و پیگیری و اتحاد گروهاست که شرط عملی انجام این امر بزرگ می باشد مطمئن باشید سرانجام تلخ این رهبر خودکامه و جنایتکار محاکمه و خلع او از قدرت است.
فقط عاملی که تسریع در این اقدام انسانی می نماید اتحاد و حمایت همه گروه ها و شخصیت ها و تمامی ایرانیان در داخل کشور و خارج از ایران و مشارکت همگان، هر کس به توان خود در این امر خطیر و مهم می باشد که نشان های ضرورت این اقدام ملی در زن و مرد و پیرو و جوان ایرانی مشاهده می گردد و این نوید و امید را در دل هایمان روشن می نماید که اتحادی بزرگ برای استقرار دمکراسی و آزادی در ایران در اسرع وقت نیازمند هوشمندی و درایت همه گروه هاست که روز به روز خوشبختانه به این امر مهم بیشتر واقف می شویم که تک صدایی به یک صدای واحد در بر چیدن استبداد و ظلم و استقرار دمکراسی و حکومتی بر خواسته از خواست ملت ایران که نهاد دین از سیاست جدا باشد بگوش می رسد.

33 سال است که ابرهای مرگ و شکنجه بر کشور ایران سایه افکنده است. بیش از سه دهه است که سرزمین ایران با خون وجنایات آمیخته شده است سردمداران نالایقی که سادیسم خونریزی و خشم و نفرت را بر سرتاسر ایران بزرگ گسترده اند و خاک مرگ برخانه به خانه این ملت پاشیده اند.

جنایات جمهوری اسلامی ایران علاوه بر جنایت علیه بشریت، نابودی یک نسل انسانی است که با هزاران امید و آرزو انقلاب کردند تا شاهد روزهای سازنده و بهتری باشند عدالت و مهر را در خانه هایشان بیاورند چراغ شادی در دل هایشان روشن شود و سفره های دوستی و محبت گسترش یابد و بر اتحاد و همدلی مردم افزوده گردد

کشوری آباد و سازنده داشته باشند اما امروز بجایی رسیده ایم که بوی مرگ و نیستی در تمام کشور به مشام می رسد یاس و استبداد بیداد می کند. خانه ها ویران شده، هویت و ملیت ایرانی نابود و تحقیر شده است باور واعتقادات دینی و مذهبی مردم رخت بر بسته است بی اعتمادی و بی رحمی شیوع پیدا کرده، و جای جای این کشور از قبرستان های آباد که تفریح گاه مردم شده است زندگی انسان ها به بوته فراموشی سپرده شده، سفره های محبت و دوستی بر چیده شده و نفرت و کینه بر دلها حاکم شده است. صداقت و راستگویی را نباید جستجو کنیم. بلکه مردان هزار چهره را حکومت ترویج داده است. و این حکومت تماما تلاش می کند تا هر روز ملت را با عزا و غم پر کند و همگان را به روز سیاه بنشاند.

سردمداران این حکومت شیطانی با عزرائیل قرار داد بسته اند و بنا نیست روزی ملت از خواب بر خیزند و صدای شاد و جشن داشته باشند بلکه هر روز باید جنازه ای را بر دوش خود حمل کنند به هر دلیلی چوبه های مرگ در زندان و شهرها بر پاست. زندگی در این زمان بی معنی است اینان زندگی را از مردم ربوده اند و سرمنشاء تمام این جنایات شخص آقای خامنه ای است و بحق باید از اقدام به موقع آقای رضا پهلوی حمایت همه جانبه ای بعمل آوریم که هر چه سریعتر این سرچشمه خون و جنایت خشک گردد.

حکومت بجای اینکه چراغی فراسوی راه ملت روشن کند نه تنها از انجام آن سر باز زده بلکه بالعکس با تمام قوا کوشش دارد ظلمت و شب را فراگیر کند و اگر کورسویی از انسان های پاک سرشتی روشن شود تمام عیار به جنگ این نور می روند.
همت اشقیاء و شب پرستان اهریمن و طمع کاران نابخرد با تسلط بر ارکان قدرت هر روزنه آگاهی و هر محفلی که شمعی و نوری در آن باشد خاموش می نمایند. آزادی را از ملت ربودند. آتش و خون بر کشور افکندند خشم و نفرت را گسترش دادند ملیت و فرهنگ ملتی را نابود کردند و آنچنان حقارت و سرکوب را در خانه به خانه ملت توسعه دادند.

که امروز جز یاس و حرمان و بی تفاوتی از این قبرستان بزرگ بر نمی خیزد. داستان جنایت های بسیار در زندان های جمهوری اسلامی ایران هر ورقش یک جنایت علیه بشریت است که اگر تمامی وقایع این شکنجه ها افشاء شود و جهانیان را آگاه نمائیم که چه بر سر جوانان این ملت آورده اند بدون شک خود مقامات سازمان ملل ما را در این مسیر یار و کمکی می شوند جهت تسریع محاکمه این رهبر جنایتکار که خطراو دو چندان قذافی و صدام می باشد.

وقتی آقای نوری زاد از عمق و ژرفای زندان های ولی فقیه و جنایتکاران سخن می گوید و از اعمال وحشیانه این ولی فقیه که سردمدار این جنایت ها است فریاد می زند رسالت گروه های خارج از کشور کاملا روشن و شفاف می باشد که یک حرکت سریع و محکم انجام گیرد. ملت ایران می دانند که در دردهه 60 تا 67 چه شکنجه ها ن کشتاری راه انداخته اند که فقط گوشه ای از این جنایات بزرگ توسط انگشت شماری از زندانیان آن روزها که از مرگ به طور معجزه آسایی رهایی یافته اند دل هر انسان آزاد و با شرفی را به درد می آورد.
بلایی که سر دختران این ملت و تجاوز به آنها در آوردند که فقط گوشه ای از آن را مرد بزرگ ایران آیت الله منتظری افشا نمود کافی است تا مقامات جمهوری اسلامی ایران یک به یک در ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه گردند لیکن اکنون آقای خامنه ای سنبل این محاکمه است که تحقق آن در واقع محاکمه یک نظام جور و فاسد می باشد.

به گفته دوست و دشمن، اعمال وقیحانه ای که در زندان های جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است هر روزش یک جنایت بزرگ علیه بشریت است چه برسد به تاریخ 33 ساله آن، که هر گوشه کشور ایران زندانی بزرگ با شکنجه گاهی وحشتناک بوده است که جنایات عظیمی صورت گرفته و یک قلم آن فقط اعدام چهار فرزند مرد بزرگ روحانی، آیت الله دکتر گلزاده غفوری نماینده مجلس اول خبرگان و مجلس دوره اول می باشد.

اعدام های فله ای و دست جمعی در جمهوری اسلامی مصداق جنایات علیه بشریت نیست اگر هست پس درنگ در چیست؟ چرا باید در مسیر انسانی سلانه سلانه برویم خون هر انسانی وحریم زندگی او محترم بوده و ما در دفاع از جان و زندگی آنها نباید هیچ تردید بخود راه بدهیم و در محکومیت جنایتکاران و سپردن آنان به دست محکمه ای عادلانه لحظه ای بخود درنگ بدهیم.

دوستان عزیز، گروه های مخالف ظلم و استبداد، هر روزی که به دلیل عدم اتحاد ما، دیکتاتور ایران زنده باشد این هیولای آدم خوار جان بسیاری را می ستاند و من و تو مسئول خون این انسان ها هستیم.

دوستانی که محاکمه آقای خامنه ای را بجرم جنایت علیه بشریت درست می دانند ولی چندان همتی بخرج نمی دهند بنا به دلائلی توجه داشته باشند. 33 سال است که ملت ایران هزینه بسیار سنگینی تاکنون پرداخته است بیش از دو میلیون نفر به عناوین مختلف کشته شده اند از تصادفات جاده ای گرفته تا جنگ 8 ساله، تا سرطان های مختلف و بیماری های عصبی و روانی تا آلودگی هوا و غیره ..... که تماما مسئول آن مسئولین و بالاخص رهبر ایران آقای خامنه ای است.

صبر کردن، به هر دلیلی در محاکمه رهبرجنایتکار ایران، پایمال کردن خون این انسان های بیگناهی است که ریخته شده است و هر ساعتی که تاخیر در این امر مهم صورت گیرد بدانید که خون های بسیاری بر زمین ریخته می شود و انسان های آزاده ای از مردان و زنانی مثل خانم نسرین ستوده وبسیاری دیگر .... در شکنجه گاهای رژیم ضد انسانی عذاب می کشند. بفکر این عزیزان باشیم و برای خلاصی زندانیان سیاسی و تمام ملت ایران از انفعال بدر آمده و دست اتحاد بسوی یکدیگر دراز کنیم تا ضربات کاری تر بر رژیم مضمحل و ستمکار وارد آید.

چه جنایتی بالاتر از این که زندگی ملت ایران را از آنها گرفته اند. کمپین سفارت سبز هم پای دیگر گروه های سبز که همگی توافق دارند. آقای خامنه ای را مسبب تمام این ویرانی ها می دانند زیرا نامبرده سنبل این نظام جور می باشد همگی بر محاکمه نامبرده به دست عدالت تسریع دارند اگر غیر از این است لطفا نظر خود را بفرمائید و اگر آنچه تاکنون ملت از گروه های جنبش سبز شنیده است که جنایتکاران بایستی خودشان را به ملت تسلیم کنند. ضروری است دست اتحاد به یکدیگر بدهیم و با توجه به فشارهای بین المللی که عرصه را بر دیکتاتور ایران تنگ نموده است بیش از این ملت را در انتظار یا در بدترین شرایط ممکن که دارند رها نکنیم و تنها با انسجام و اتحاد این امر مهم جامه عمل می پوشد.

در مملکتی که دختر آقای رفسنجانی به اصطلاح ستون انقلاب مورد شدیدترین تجاوز فحش های رکیک ناموسی قرار می گیرد و از این صحنه تجاوز با پررویی و قباحت تمام فیلم برداری می کنند و در سراسر جهان به نمایش گذاشته می شود. حاصل دو پیام بسیار مهمی است که قابل توجه تمام انسان هایی است که می خواهند نامشان انسان باشد.

الف : این رفتار علنی این حکومت در تمام این 33 سال بوده است که به طرق مختلف یا در پنهان با زندانیان سیاسی و خانواده ها و مخالفین بدینگونه و البته صدها برابر وحشیانه تر و بدتر با تجاوز به آنها همراه بوده است. همچنین این حرکت و تجاوز ناموسی و زبانی به دختر رفسنجانی نشان دهنده عمق جنایات بیشماری است که در زندان های جمهوری اسلامی ایران بر سر جوانان ایران آورده اند جنایاتی که در فردای پیروزی ابعاد وسیع آن پخش می گردد و آن وقت حسرت و ندامت پای کسانی را خواهد گرفت که امروز به جای ایجاد اتحاد بر علیه این حکومت سراسر جنایت و خیانت ناخواسته بر طبل یک صدایی و تفرقه می کوبند.

فقط کافی است نگاهی به این خانواده های داغدار کنیم که چه شب و روزهای سخت و جانگدازی را پشت سر گذاشته اند کمی بخود آئیم و بیش از این در ایجاد اتحاد و یکصدایی برای آزادی ایران از دست این هیولاهای شکنجه گر لحظه ای را از دست ندهیم که باید پاسخگوی وجدان خویش، تاریخ، و کسانی که در این مدت به سرنوشت مرگ و شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی محکوم می شوند باشیم.

ب : پیام دوم این واقعه مهم، درک وضعیت افراد و زمامداران جمهوری اسلامی است وقتی یک شخصیت روحانی و سیاسی مثل رفسنجانی با این همه ادعا و مدیریت، با این همه دبدبه و کبکبه که این 33 سال برای خود ساخته است نمی تواند یا نمی خواهد یا شرافتش را فروخته است که حتی از تجاوز ناموسی به این شکل چندش آور که به غیرت و انسانیت هر کسی که از جنس انسان است بر می خورد اما در دفاع از دختر خویش نیز قاصر است و تسلیم این بی شرافتی و بی غیرتی می باشد و حداقل انتقادی به این وضع نمی کند یا می گوید من به خاطر حفظ این ریاست حاضرم هم خود و هم خانواده و هم کشورم را فدای شهوت ریاست کنم. مخالفین عزیز با این طبقه روبرو هستیم افرادی که حاضرند نیمی از جمعیت ایران را به نابودی بکشند تا چند سالی بر کرسی ریاست تکیه کنند خطر را بیشتر درک کنید.

وضعیت فوق نشان دهنده عمق فاجعه دردناکی است که ای اپوزیسیون خارج از کشور بیش از این صبر نکنید و تا دیر نشده است متحد شوید وقتی شما می بینید ستون انقلاب رئیس خبرگان رهبر در مقابل چنین عمل زشت و چندش آوری سکوت می نماید و حاضر است قدرت را فدای همه چیز خود از شرافت ووجدان و دختر و ناموس خود کند بدانید این دیو صفتان تمام خاک ایران و مردمش را فدای امیال شهوانی خود می کنند و جنایاتی را لحظه به لحظه مرتکب می شوند که فقط یکی از این جنایات کافی بود در یک کشور اروپایی یا آسیایی یا شمال آفریقا باعث یک انقلاب و خیزش مردمی گردد. همانگونه که دیدیم فقط آتش زدن یک انسان در تونس باعث بزیر کشیدن رهبر تونس گردید. اما ببینید چه بر سر ایران و ایرانی ها و مردم و شخصیت ها آورده اند که هر روزه دردناک ترین مسائل بشری که اتفاق می افتد همه جا چون قبرستانی خاموش، تنها گردوخاک مرگ و نیستی به هوا بر می خیزد. و عدم اتحاد مخالفین استمرار این فجایع و مظالم بیشمار است.

بجز اندکی از علمای معترض به وضع کنونی اکثر روحانیت شیعه که در زمان شاه، در امر به معروف و نهی از منکر فعال بوده و در بعضی از مسائل آه و فغانشان به آسمان می رفت اکنون سالهاست که صدایی از همسویی آنان با ملت به گوش نمی رسد تمام مظالم و جنایات حکومت اسلامی را نادیده می گیرند و چشمان خود را بر حقیقت و واقعیت ها بسته اند و ترس و مرگ را در سفره هر روزشان قرار داده اند.

جو سنگین خفقان و بی تفاوتی بر کشورمان سایه افکنده عرصه آنچنان در داخل بر ملت ایران تنگ گردیده روحانیت شیعه در تاریخ 1400 ساله خود هر گز چنین مورد فشار و ظلم و تهدید قرار نگرفته ، سکوت سنگین حاکی از وضع شکننده موجود می باشد. جنایات عظیمی که امروز در کشور به اسم اسلام انجام می شود و صدایی از مرجعی شنیده نمی شود بجز انگشت شمار، این فاجعه ای است و روحانی نمایان دربست خود را به حکومت فروخته اند. و حاضر نیستند از هیچ مظلومی حداقل با زبان حمایتی کنند.

کمپین سفارت سبز بارها و بارها بر اساس اصول انسانی خود بر اتحاد گروهای آزادیخواه ومخالف جهت ریشه کن کردن استبداد و دیکتاتوری و آزادی ایران پافشاری کرده است بر اجرای قانون منع اعدام در ایران و پایان دادن به نفرت و خشونت، بر عفو عمومی در صورت پیروزی جنبش و استقرار دمکراسی در ایران، بر کرامت انسانی و حرمت همه انسان ها با هر کیش و مسلکی، بر حقوق برابر زن و مرد، بر تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از سیاست ، استقرار دمکراسی و انتخابات آزاد، رابطه ایران با سایر ملل جهان بر پایه عزت، صلح، دوستی و انتشار مهر و انسانیت در جهان هستی تاکید می نماید.

گروه های مخالف ظلم و استبداد و دوستداران استقرار دمکراسی و آزادی در ایران آیا وقت آن نرسیده است که همچون نخ هایی که به هم می پیوندند یک طناب قرص و محکم را تشکیل می دهند آنگاه ما می توانیم سنگین ترین وزنه ها را برداریم. وگرنه با هر نخی نمی توان دیکتاتور را از تخت پائین کشید و به این ظلم پایان داد. بیائیم وجدان خود را قاضی کنیم و دست از مسائل شخصی و خصومت ها برداریم و برای آزادی ایران و ملت ایران همه با هم طنابی قوی را تشکیل داده تا این رهبر جنایتکار را به محکمه تاریخ بسپاریم و زمینه استقرار حکومت مردم بر مردم فراهم گردد.

گفتنی است صددرصد این حرکت انسانی عملی بسیار نیک و انجام یافتنی است. ابزار مهم این عمل اتحاد و پشتیبانی همه گروه ها از نفس محاکمه آقای خامنه ای بعنوان جنایت علیه بشریت می باشد حمایت قاطع کنیم و مگذاریم این اژدهای وحشی خون بیشتر و شکنجه بیشتری انجام دهد کوتاهی ما در این مسیر قابل بخشش نیست. زیرا فرصت بیشتری به این دژخیم خواهیم داد.

جواب خون های ریخته شده که هر لحظه بیشتر می شود چه کسی می دهد جواب از هم پاشیدگی و شکنجه و عذاب خانواده ها و زندانیان سیاسی را چه کسی می دهد جواب این جدایی مادران زندانی که فرزندان آنان با درد و آه شب را به روز می آورند یا در مرگ عزیزان خود چه مشقاتی را متحمل می شوند آیا اساسا قابل جبران هست. آیا این رنج و ناراحتی که این ملت دچار آن شده اند را می توان نادیده گرفت در صورت کوتاهی ما چگونه می خواهیم جبران کنیم.

زجر آورترین و دردناک ترین لحظه دیکتاتور ایران زمانی است که مخالفین استبداد در کنار هم بنشینند یا حمایت همه جانبه ای از اقدامات یکدیگر بر علیه دیکتاتور بنمائیم اتفاق نظر در محاکمه آقای خامنه ای در این شرایط بحرانی زمینه اتحاد بزرگ می باشد.

هر گروه یا هر شخصیتی که پیش قدم شده است در فراخوانی محاکمه رهبر ایران، این خواست و اراده همه مخالفین می باشد با اتحاد و همدلی و پیش بردن این پرونده در محاکم بین المللی یاری برسانیم.

روز محاکمه دور نیست بشرطی که ما انجام وظیفه کنیم. مهم نیست چقدر به نتیجه برسیم اهمیت این موضوع اینست که ما کار خوب و عمل خوب را انجام دهیم نیتجه داد نور علی نور، نتیجه نداد بازهم نور علی نور زیرا که ما وظیفه و عمل درست را انجام داده ایم و با ضمیر و دلی آرام با وجدانی آسوده زندگی می کنیم زیرا صف خود را علاوه بر جدا کردن از ظالمین، کوشش می نمائیم نهایت حرکت انسانی خود را به انجام برسانیم مهم پیام و انجام رسالت هر شخص است که بدرستی صورت گیرد.
اما مطمئن باشیم که با پیگیری همه گروه ها و شخصیت ها به نتیجه دلخواه خواهیم رسید.

بار دیگر کمپین سفارت سبز از اقدام آقای رضا پهلوی و هر گروه و شخص دیگری که پیگیر در محاکمه رهبر جنایتکار ایران در محافل و دادگاه بین المللی است حمایت قاطع نموده و در این مسیر که اعتقاد داریم با یاری همه مخالفین استبداد صددرصد به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
از تمامی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران، درخواست می نمائیم هر کس و هر گروهی در ایجاد اتحاد و همدلی، و گسترش مبارزه فراگیر دستان خود را در دست یکدیگر و با عملی یکصدا در تمام عرصه های بین المللی این پرونده مهم را به پیش ببریم ملت در بند ایران منتظر اقدامات فرزندان خود در هر گوشه جهان می باشد. ملت ایران اولین خواسته آنها جز اتحاد و یکصدایی جهت بر چیدن این نظام ظالم و استبدادی چیز دیگری نمی باشد.

با اتحاد در ساختن فضای بین المللی و فشار بر سازمان های حقوق بشری و مجامع بین المللی جهت تسریع محاکمه این جنایتکار تاریخ مسامحه نکنیم و بیش از این اجازه ندهیم ملت ایران دچار جنگ و لطمات اقتصادی شدید شوند که فردا دیر است.

همچنین فشار بر نهاد های حقوق بشری جهت رهایی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی را بنمائیم.

در پایان از نسل کشی در آستانه قرن 2012 در سوریه اظهار تاسف می نمائیم که با داشتن این همه سازمان های عریض و طویل بین المللی، یک دیکتاتور در کشوری چنین آسان بتواند ملتش را به کام مرگ و نابودی بفرستد و جهانیان فقط ناظر و شاهد این نسل کشی باشند 15 کشور شورای امنیت چند روز پیش فقط با دادن یک بیانه اظهار همدردی با مردم سوریه نمودند چین و روسیه از دیکتاتور حمایت می نمایند و این رسوایی بزرگی برای سازمان ملل می باشد امیدواریم که جهان روزی به این رشد و آگاهی برسد که در سایه عدالت و برابری است که می توان ریشه تروریست و ظلم را خشکاند وگرنه تا زمانی که تبعیض و نابرابری موجود است دیکتاتورانی مثل خامنه ای و اسد در ریختن خون بیگناهان از هیچ جنایتی رویگردان نخواهند بود و قوانین حقوق بشری را مورد تمسخر و بازیچه خود می دانند.

عضو کمپین سفارت سبز و دیپلمات ناراضی