Share  
balatarin
 
  فراخوان پیوستن به تجمع ضد دیکتاتوری سوری ها: 28 اسفند 1390

جمعی از آزادیخواهان و فعالین سیاسی و مدنی مقیم ترکیه

همانطور که می دانید جنبش مردمی ضد دیکتاتوری مردم آزادیخواه سوریه بیش از یک سال است که آغاز شده و با وجود هزاران شهید و ده ها هزار زندانی و شکنجه و خشونت، همچنان از مبارزات خود علیه حکومت دیکتاتور بشار اسد دست بر نمی دارد و مردم از هر طیف فکری و سیاسی و دینی و عقیدتی برای رسیدن به دموکراسی و سرنگونی حکومت بشار اسد علیرغم عدم حمایتهای کشورهای دیگر، به مبارزات آزادیخواهانه خود ادامه می دهند.
در همین راستا اینبار مردم مبارز و فعالین سیاسی و مدنی سوری در سراسر دنیا دست به تجمعی جهانی زده اند… بدین وسیله ما جمعی از آزادیخواهان و فعالین سیاسی و مدنی مقیم ترکیه، از همه شما ایرانیان در هر کجای دنیا (اروپا، امریکا، آسیا، استرالیا) و به خصوص ایرانیان مقیم ترکیه و پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه درخواست داریم به تجمع جهانی مبارزین سوری بپوندید. تا بدین شکل به نمایندگی از مردم ایران، مخالفت و خشم خود را علیه دیکتاتوری اعلام کنیم و صدای اعتراض و مخالفت ملت خود با سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال سوریه را به گوش جهانیان برسانیم. یک شنبه ۱۸-۳-۲۰۱۲ روز جهانی زندانیان سیاسی می باشد. همراه با مبارزین سوری فریاد آزادی زندانیان سیاسی را برآوریم…

مکان: آنکارا، گووِن پارک، مقابل ساختمان یه کا مه
زمان: یکشنبه ، ۲۰۱۲/۳/۱۸ ساعت ۱۲ ظهر

همراه شو عزیز، تنها نمان به درد
کاین درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی شود.