Share  
balatarin
 
  رأی ما رو دزدیدن

مجتبی واحدی

لاریجانی در نامه خود به احمدی نژاد او را به سلطانی تشبیه کرد که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده و به همه مردم می گوید چرا رعایت ملک مرا نمی کنید؟ به یــــــاد آوردم که مردم سه سال پیش در خیابان های تهران فریاد می زدند « رأی ما رو دزدیدن ---------------- دارن با اون پُز می دن» . ظاهراً چــــون در آن دزدی،رهبر،رئیس قوه قضائیه ، برادران فاچاقچی سپاه وداداش علی همین اقاصادق ، با رئیس دولت کـــــودتا که حالا خودشون بهش می گن سلطان غاصب ، شریک بودند دزدی انها بلامانع بود اما حالا چون سلطـــــان محمود غاصب می خواهد تنهایی دزدی کند جیغ قاضی القضات در آمده است.