Share  
 
2011-02-14
درگیری بین سپاه و نیروی انتظامی
  طبق گزارشی که توسط یکی از منابع تحول سبز ارسال شده است، نیروهای نظامی در خیابان جیحون به شدت با هم درگیرشده اند. در این درگیری که بین سپاه و نیروی انتظامی رخ داده، طرفین اقدام به ضرب و شتم یکدیگر با باتوم میکنند که این امر با تشویق تظاهر کنندگان و ابراز احساسات آنها همراه می شود.پس از شدت گرفتن درگیری بین این دو نیروی دولتی ، مردم اقدام به جدا کردن این نیرو ها از یکدیگر کردند.

طبق گزارش خبرنگار تحول سبز از میدان امام حسین در ساعت ۱۱:۲۰ دقیقه شب مردم معترض به صورت پراکنده در اطراف میدان امام حسین حضور دارند و نیروهای بسیج مسجد امام حسین مصلح به صلاح گرم نیز در این محل به کنترل این منطقه مشغول میباشند.

طبق گزارش های رسیده به تحول سبز دقایقی پیش ، هنوز منطقه بهبودی ناآرام گزارش شده است . طبق این گزارش هنوز در این منطقه مردم به صورت پراکنده حضور دارند و همچنین حضور نیروهای لباس شخصی و سپاه با موتور گزارش شده است.

طبق گزارشی که توسط یکی از منابع تحول سبز ارسال شده است، نیروهای نظامی در خیابان جیحون به شدت با هم درگیرشده اند. در این درگیری که بین سپاه و نیروی انتظامی رخ داده، طرفین اقدام به ضرب و شتم یکدیگر با باتوم میکنند که این امر با تشویق تظاهر کنندگان و ابراز احساسات آنها همراه می شود.

پس از شدت گرفتن درگیری بین این دو نیروی دولتی ، مردم اقدام به جدا کردن این نیرو ها از یکدیگر کردند.

این درحالی است که امروز شاهدان عینی گزارشهای متعددی از درگیریهای داخلی بین نیروهای امنیتی در مناطق مختلف تهران مخابره کرده اند.

همچنین بر اساس گزارش های دریافتی اعتراضات تا زمان دریافت این گزارش همچنان در مسیر های رودکی و سرسبیل ادامه داشته است .

این گزارش از حضور سنگین امروز مردم در میدان آزادی خبر میدهد و می افزاید ، حضور نیروهای سپاه نیز بسیار گسترده بود و نکته قابل توجه عدم دخالت نیروی انتظامی در سرکوب های خشونت آمیز نیروهای سپاه و بسیح بوده است .

گزارش دیگری از خبرنگار تحول سبز از خیابان ۱۶ آذر، حکایت از جضور گسترده مردم در این خیابان داشت. همچنین این گزارش از شلیک های پی در پی گاز اشک آور توسط نیروهای سپاه و بسیج به مردم معترض در این خیابان حکایت داشته
   بازگشت به صفحه قبل