Share  
 
2011-02-15
ندای سبز آزادی
 
ندای سبز آزادی: شورای عالی امنیت ملی در مصوبه ای تاکید کرده است که در صورت انجام تظاهرات در روز 25 بهمن به هیچ وجه نباید برخورد مستقیم صورت گیرد.
بنا به خبری که توسط منابع خبری ندای سبز آزادی تایید شده است در جلسه یکشنبه شب شورای عالی امنیت ملی نسبت به نحوه برخورد با راه پیمایی 25 بهمن و همچنین میزان حضور مردم اجماع واحدی وجود نداشته است اما نظام به شدت نگران هرگونه برخورد و تند شدن فضا مانند کشور مصر است. ضمن اینکه با توجه به مدارای نظامیان در مصر و حوادث ایران، سپاه پاسداران به شدت از بی اعتبار شدن کامل خود حتی در میان رده های میانی فرماندهان این نهاد سابقاً مردمی نگران است و احتمال تمرد سربازان از دستور فرماندهان را داده است. فرمانده سپاه در این جلسه پیشنهاد کرده است تا امنیت تهران در سطح محسوس به نیروی انتظامی و در سطح نامحسوس به سپاه واگذار شود و سپاه تنها در صورتی وارد صحنه شود که امکان جمع کردن فضا توسط سایر نهادها امکان پذیر نباشد.   بازگشت به صفحه قبل