Share  
 
2016-08-02
اعدام جنایتکارانه زندانیان سنی مذهب در زندان گوهردشت
  سحرگاه امروز جمهوری ننگین اسلامی حکم اعدام تعداد زیادی از زندانیان سنی مذهب زندان گوهردشت کرج را به اجرا درآورد. خانواده های زندانیان از روئیت اجساد اعدام شدگان در پزشکی قانونی کهریزک خبر می دهند.

درپی حمله روز گذشته گارد ویژه سیاهپوش زندان تعداد ۳۶ زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام که در سالن ۱۰ زندان گوهردشت کرج نگهداری می شدند با دستبند-پابند و چشم بند و تحت تدابیر شدید امنیتی به سلول انفرادی منتقل شدند. حکم تعداد پرشمار اما نامشخصی از این زندانیان در روز جاری اجرا شد.

بر اساس گزارشهاى دریافتى دست كم١٠ تن از زندانیان سیاسى اهل سنت تا كنون اعدام شده اند. اسامى برخى از آنها بصورت زیر است:

شاهو ابراهیمی
شهرام احمدی
بهمن رحیمی
مختار رحیمی
یاور رحیمی
فرزاد شاه نظری
طالب ملكى

زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در به‌اصطلاح اندرزگاه ٧ سالن ٢١ این زندان اقدام به اعتصاب‌غذا کردند. آنها در اعتراض به اعدام همبندانشان و اعلام همدردی با خانواده‌ها به این اعتصاب دست زدند.

مأموران اطلاعات جمهوری ننگین اسلامی که صبح امروز سه‌شنبه 12مرداد95 به خانواده‌ها گفته بودند برای تحویل گیری جنازه های عزیزان‌شان به پزشک قانونی کهریزک مراجعه کنند، قبل از رسیدن به این محل به آنها گفته شد به بهشت زهرا بروند و جنازه هارا تحویل بگیرند.

مأموران در زندان گوهردشت کرج، صبح روز سه‌شنبه 12مرداد به سالن 10 زندان گوهردشت که زندانیان اهل سنت تا دیروز در آن محبوس بودند، یورش برده و به شکل وحشیانه ای تمامی وسایل زندانیان را به هم ریخته‌اند. تمامی سالن از زندانیان تخلیه شده و هیچ زندانی هم اکنون در این سالن و جود ندارد.
شرایط زندان گوهردشت کرج فوق‌العاده امنیتی است و تمامی ترددات را ممنوع اعلام کرده‌اند. حتی تردد زندانیان بیمار به بهداری نیز ممنوع شده است و زندانیان در کلیه ترددات زندان بازرسی دقیق می‌شوند. این در حالی است که صبح امروز مأموران اطلاعات بدنام رژیم به حداقل خانواده بیست زندانی محکوم به اعدام اهل سنت که در کردستان و سنندج ساکن هستند اطلاع داده‌اند جنازه فرزندانشان را در پزشکی قانونی کهریزک تحویل بگیرند.


بند محل سکونت این زندانیان از حضور زندانی خالی شده است، آمارهای غیررسمی تخمینی بین ۱۱ تا ۲۹ اعدام شده دارد
ﮐﺎﻭه ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﺎﻭه ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، عبدالرحمان سنگانی و سید جمال سید موسوی، ۲۹ نفر از زندانیان اهل سنت محبوس در زندان گوهردشت هستند که حکم اعدام‌شان به دایره اجرای احکام رفته است.

لازم به ذکر است کاوه شریفی یکی از این زندانیان در حالی که بخاطر سکته قلبی در بیمارستان خارج از زندان بستری بود از آن مرکز درمانی به قرنطینه زندان و سپس سلولهای انفرادی منتقل شد.

روز گذشته دست‌کم با بیست‌ویک خانواده زندانی از سوی زندان تماس گرفته شده است. به این خانواده‌ها گفته شده برای ملاقات آخر به زندان بیایید.

گفته می‌شود هواخوری های این سالن و بندهای مرتبط آن از صبح دیروز به بهانه «آماده باش بودن» زندان باز نشده بود و مدیریت بخشی از زندان در اختیار نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته بود


   بازگشت به صفحه قبل