Share  
 
2016-08-13
اولین جرمم در پرونده ام جنسیتم یعنی زن بودنم است!
  در کشوری زندگی میکنم که اولین جرمم در پرونده ام جنسیتم یعنی زن بودنم است چون قاضی مقیسه در دادگاه به صورتم نگاه کرد و گفت تو یک دختر بی پدر و مادری که بین چند تا پسر میلولیدی و تصورش از فعالیت مدنی یک زن در جامعه همین است لابد زنی فاحشه! یا وقتی بازپرس خورشیدی به پدرم گفت دخترت رو خوب تربیت نکردی که به جای شوهر و بچه داری وارد این راه شده ! .

حجابم را قانون گذاران مرد انتخاب می کنند
حق طلاقم، سرپرستی فرزندم؛ دیه ام، سهم الارثم را قانون گذاران مرد تصویب میکنند کسانی که جای من نیستند حق تصمیم گیری برای من ندارند!
مرا همچون کالا برای ازدواج به فروش میرسانند و میزان مهری که از همسرم میخواهم مادی ست و توسط مردان قیمت گذاری میشود
مادرانمان به ما شیر داده اما پدرانمان شیر بها میخواهند همان طور که ٩ ماه عذاب با مادر است و شناسنامه ام به نام پدر!
اگر حتی کار شجاعانه ای انجام دهیم میگویند تو از صد تا مرد مردتری!
اگر مستقل باشی خودکفا باشی میگویند خیلی مردی!
هرگز نخواستند بپذیریند ما برای خودمان هویت داریم و حق و حقوقی!
همیشه هستند مردانی که در توهم چیزی به نام رگ غیرت به سر میبرند و تمام آزادی هایمان را از ما میگیرند و حالا شنیدم مردی زنی ورزشکار را بی غیرت خطاب کرده!! البته بهتر است بگویم نری بی غیرت!
من خواهان حقوق برابر زن و مرد هستم
شاید اسمش فمنیست باشد هر چه هست من همانم
و حالا میخواهم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و آن نر بی غیرت رسما از بانو رجبی که با وجود خفقان های موجود در ایران، به عنوان یک زن به موفقیت های بسیاری دست یافته عذر خواهی کنند!
بسیارند مردانی هم که همیشه همراه با زنان و صدای اعتراض آنها بودند...
در ضمن
تنها مرد زندگی من پدرم است که عاشقانه دوستش دارم چرا که مرا آنجور که خواستم تربیت کرد زنی آزاد....

از صفحه فیس بوک آتنا دائمی


   بازگشت به صفحه قبل