Share  
 
2016-08-19
۳۰ درصد جمعیت ایران گرسنه‌اند و نان خالی هم ندارند
  شصت و چهارمین نشست ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در ایران بار دیگر و بر خلاف قانون با غیبت وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. در این نشست که به آسیب های اجتماعی کشور و جوانان و به ویژه در مناطق حاشیه نشین کشور اختصاص داشت، نمایندۀ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ۲۵ درصد جمعیت کل ایران را حاشیه نشینان و ۳۰ درصد جمعیت حاشیه نشینان کشور را جوانان تشکیل می دهند که در جستجوی کار به حاشیه شهرها پناه آورده اند.
نمایندۀ وزارت راه و شهرسازی و شماری دیگر از حاضران در این نشست، اعتیاد، سرقت، توزیع مواد مخدر، فحشاء، محرومیت از بهداشت و درمان و بیماری های عفونی را مهمترین معضلات و آسیب های جمعیت های حاشیه‌نشین ایران اعلام کردند که نوعاً وضعیت داخل شهرهای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده اند.
آمار رسمی جمعیت حاشیه نشین ایران را ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می کند، در حالی که بر اساس همین آمار ۵۶ درصد جمعیت حاشیه نشین ایران مستأجر هستند یعنی حتا قادر به خریداری بیغوله هایی تحت عنوان سکونتگاه نیستند. همین گزارش تصریح می کند که ۳۱ درصد مستأجران مناطق حاشیه نشین ایران را جوانان تشکیل می دهند.


   بازگشت به صفحه قبل