Share  
 
2016-09-01
تجمع اعتراضی پاکبانان شهرداری در رشت
  کارگران شهرداری منطقه یک شهر رشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
صبح روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه ۹۵ شهریور شماری از پاکبانان شهرداری منطقه یک رشت در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود در منطقه گلسار رشت جنب بیمارستان گیل گلسار تجمع کردند.
کارگران می گویند سه ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌ایم و حق بیمه ما نیز قطع شده است.
شایان ذکر است که روز دوشنبه همین هفته نیز عده‌ای از پاکبانان شهرداری به‌علت عدم دریافت حقوق خود، مقابل شهرداری منطقه یک رشت تجمع کرده بودند.


   بازگشت به صفحه قبل