2011-02-02
چند نکتۀ مهم برای اعتراض فردا
  عزیزان هم میهن، عزم و ارادۀ ملیّـتان، نماد غیرت و حمیتتان است.

اکنون که تجمع سراسری فردا پنجشنبه 14 ام بهمن ماه حتمی شده است، من بعنوان کوچکی در میان انبوه مردم آزادیخواه سبز ایران، توجه شما هم میهنان را در تظاهرات فردا و سایر تظاهرات ها در روزهای دیگر، به چند نکته جلب می نمایم:

1. تا جایی که امکان دارد از ماسک، صورتک(پارچۀ سبز) و عینک دودی(آفتابی) بهره برداری کنید تا قابل شناسایی نباشید.
2. دست در دستان یکدیگر حرکت کنید، و از یکدیگر جدا نشوید.
* تا می توانید در دسته جات 50 نفره به بالا و در کنار یکدیگر بوده و حرکت کنید، تا مزدوران ساندیس خور به شما یورش نبرده و آسیب وارد نیاورند.
3. هر آینه که به کسی حمله شد، از او غافل نشده، و با نفرات در دستۀ خود و شمار بالا به یاریش بشتابید.
* نترسید آنها تاب و توان رویارویی با شمار بسیار شما را نداشته، و بی گمان با دیدن ده ها تن، یک تن را رها کرده، پا به فرار خواهند گذاشت.
4. تا جایی که امکان دارد از خشونت اجتناب کنید، اما بخوبی از خود دفاع نمایید. به مزدوران رژیم بگویید شما برادران و هم میهنان مایید، پس از خشونت بدر آیید. اما اگر خشونت ورزیدند، بر آنان بتازید.
5. در زیر کاپیشن و کت خود، لباس های گرم بپوشید، تا در صورت بروز نشانه آنرا بیرون آورده، تا لباس هایتان شناسایی شما را ممکن نسازند.
* حتی المقدور در یک ساک دستی یک کت یدکی همراه داشته باشید.
* بانوان نیز با خود یک چادر یا لباس رویی دیگر(مانتو) همراه داشته باشند.
6. کسانی که با خودرو در اطراف محل های تجمع تردد می نمایند، با بند آوردن ترافیک به یاری تظاهراتچیان پرداخته، و از حضور و یورش سرکوبگران ممانعت بعمل آورند.

حق یار و یاورتان باد. به امید ایرانی آزاد برای فرداهای خود و فرزندانمان.


   بازگشت به صفحه قبل