2011-02-05
اطلاعيه تظاهرات بزرگ 22 بهمن در لندن
  هموطن. تظاهرات بزرگ 22 بهمن در روز آدینه (11 فوريه 2011 ) در مقابل سفارت اشغالی ايران در لندن از ساعت 4:30 تا 7:30 نيمروز برگزار خواهد شد.

جمعيت خرد پيشه گان ريشه ای ايران با هماهنگی با گروه های ديگر سياسی در انگلستان در برگزاری اين تظاهرات از هم ميهنان دعوت مينمايد که با حضور خود به حکومت جنايت جمهوری اسلامی نشان دهيم که مردم ايران اين روز شوم را تا برکناری این رژیم جنایتکار فراموش نخواهد کرد.

بدينوسيله : جمعيت خرد پيشه گان ريشه ای ايران از هم ‌ميهنان گرامی دعوت مينمايد. ضمن شركت در اين تظاهرات به حمايت از مردم رنجديده ايران و با دادن دلگرمی به آنان و اعتراض به کشتار هر روزه جدید جمهوری اسلامی برای رهایی كشور تحت سلطه غاصبان، به آزاديخواهان بپيوندید.

هموطن: هم ميهنان درون مرز در موقعيت خطرناکی قرار گرفته اند زمان ساکت نشستن و چشم دوختن به کشور يا کشورهای بيگانه که ما را آزاد کنند نيست با همبستگی ميتوانيم کشورمان را آزاد کنيم روز 22 بهمن سالروز ننگين و بلائی که آن روز به وسیله کشورهای بیگانه با دستیاری روشنفکران کوته فکر که هنوز دست بردار نیستنند به کشور و مردم ايران وارد آمد بر ماست که در اینروز به جهان نشان دهيم ملت ايران هرگز تا آزادی ميهن ساکت نخواهند نشست.
محل و روز تظاهرات:


تاريخ: آدینه 22 بهمن 2569 (1389) ( 11 فوريه 2011 ) زمان: 4:30 تا 7:30 بعد از نيمروز

جلوی سفارت اشغالی ايران: روبروی هايد پارك، پرنسس گيت، كنزينگتون لندن، اس دبليو 7
Princes Gate, Kensington, London SW7

نزديکترين ايستگاه قطار زير زمينی: های استريت کنزينگتون يا سآت کنزينگتون و يا نای تس بريج

Knightsbridge يا South Kensington يا High Street Kensington

اتوبوس شماره‌هاي: 9 و10 يا 52

برای اطلاعات بيشتر با تارنمای www.awti.org يا شماره موبايل انگلستان 6289 277 - 0793 آقای آرش تماس بگيريد.

   بازگشت به صفحه قبل