2011-02-17
مکان برنامه روز جمعه در کلن
  مکان برنامه روز جمعه در کلن
Makane Barname be Istgahe Markazie Rahahane Köln (HBF) Montaghel gardid! : Bahnhofsvorplatz, Köln-HBF!

مکان برنامه روز جمعه در کلن به ایستگاه راه آهن مرکزی کلن (باهنهف فرپلاتس) منتقل گردید


   بازگشت به صفحه قبل