2011-11-29
بیانیه‌ جبهه آزادیخواهان ایران در سالگرد ترور فروهرها
  آزادیخواهان, امروز سیزدهمین سالگرد جان باختگانی چون پروانه و داریوش فروهر است این دو بزرگوار هرگز در برابر استبداد زانو نزدند و جانشان را برای آزادی و عدالت هدیه کردند و به عهدشان وفا نمودند . ما آزادیخواهان این جنایت ضاد بشریِ حاکم بر ایران را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

زنده بعد آزادی
جبهه‌ آزادیخواهان ایران، سوئد


   بازگشت به صفحه قبل