2011-12-01
بیانیه جبهه آزدیخواهان ایران در مورد حمله به سفارت انگلیس در تهران
  رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران به خاطر بحرانهای داخلی‌ و انزوای بین المللی حمله و هجوم سفارت انگلیس را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند تضاد‌های داخلی خود را تحت شعاع مبارزه با امپریالیزم تو جیح نماید. ما آزادیخواهان حمله به سفارت انگلیس را محکوم دانسته و پیشاپیش هر گونه حمله و هجوم به ایران را محکوم نموده و هرگز سناریو لیبی‌ ، عراق و افغانستان را تائید نخواهیم کرد.

جبهه‌ آزادیخواهان ایران سوئد


   بازگشت به صفحه قبل