کانون مدافعان حقوق کارگر: تهاجمی جدید به اعتراضات اجتماعی در حال شکل....
  شانزدهم آذر امسال فضای دانشگاهها برای برگزاری مراسم مستقل دانشجویان بسیار امنیتی بود. در پی انتشار بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان که نشان از خیز جدیدی در.......
 
دکتر محمد ملکی: مسئول تمامی اعدامها و کشتارها شخص خامنه‌ای است
  دکتر محمد ملکی در مصاحبه اختصاصی با شبکه «دُرّ تی وی» با پرداختن به ریشه های فساد در جامعه گفت، منشاء فسادی که سراسر نظام را فرا گرفته، دروغ و ریشه در.......
 
نامه بهنام ابراهیم زاده به مجامع حقوق بشری و افشا اسامی کشته شدگان در....
  زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده در نامه ای به خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر٬ آقای زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر و خانم موگرینی رئیس شورای.......
 
کمپین مشترک عفو بین الملل و موسیقی‌دان‌های ایرانی برای آزادی....
  سازمان عفو بین الملل و هنرمندان گروه موسیقی «کیوسک» در کمپینی مشترک از تمامی هنرمندان دنیا دعوت کردند تا با «هشتگ آزادی هنرمندان» از حکومت ایران بخواهند.......