اعضای مادرانه خواستار برچیدن چوبه های دار و محاکمه عاملین اعدامها شدند
  اعضای مادرانه در محکومیت اعدامهای پیاپی و بدون محاکمه با انتشار بیانیه ای گفتند که ما با قلبی خونین و تنی زخم خورده در کنار مادران و همسران و خواهران.......
 
مادر ایوب بهرامزهی به مادران داغدیده اهل سنت کرد: تاریخ مردانگی این....
  مادر ایوب بهرامزهی زندانی اعدام شده بلوچ در نامه ای به مادرانی زندانیان اعدام شده اهل سنت از درد های خود در از دست دادن فرزندش و درک “مصیبت های” خانواده.......
 
انتقاد شدید دولت آلمان از اعدام‌های اخیر در ایران
  وزارت خارجه آلمان اعدام‌های اخیر در ایران به ویژه اعدام حسن افشار را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
افشار در زمان بازداشت دانش‌آموز دبیرستانی بوده و.......
 
هشدار جمعی از زندانیان سیاسی گوهردشت در مورد خطر اعدام دیگر زندانیان
  جمعی از زندانیان سیاسی گوهردشت در اعتراض به اعدام گروهی زندانیان سنی مذهب‌، نامه ای به دبیر کل و شورای حقوق بشر ملل متحد نوشته و تاکید کردند که در صورت.......