ندای سبز آزادی
 
ندای سبز آزادی: شورای عالی امنیت ملی در مصوبه ای تاکید کرده است که در صورت انجام تظاهرات در روز 25 بهمن به هیچ وجه نباید برخورد مستقیم صورت گیرد.
.......
 
با تماس با این سرکوبگران از آنها بخواهید دست از خشونت و سرکوب برداشته و....
 

از همه هموطنان خارج از کشور دعوت می نمایم که با تماس با این سرکوبگران از آنها بخواهید دست از خشونت و سرکوب برداشته و به ملت پناه ببرند

 
بهمن .روز دلدادگان آزادی...
  ‫درود به همگی الان از تظاهرات تو استهکلم مییام.سرما دنده هامونو شکست اما با این حال خیلی ها بودن.برنامه به حمت بچه های کومونیست کارگری تشکیل شداما بچه های.......
 
درگیری بین سپاه و نیروی انتظامی
  طبق گزارشی که توسط یکی از منابع تحول سبز ارسال شده است، نیروهای نظامی در خیابان جیحون به شدت با هم درگیرشده اند. در این درگیری که بین سپاه و نیروی انتظامی.......