اعتراف رژیم جنایتکار به تیراندازی بسوی مردم
  خبرگزاری سپاه جهل و جنایت پاسداران (فارس): تیراندازی منافقین به رهگذران چندین مجروح به جا گذاشت. عوامل مزدور گروهگ منافقين با گشودن آتش به سوي رهگذران،.......