خودکشی کودکان ایران به مرز هشدار رسیده است
  هادی شریعتی، حقوقدان و فعال حقوق کودکان، در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، تأکید کرده است که خودکشی کودکان در ایران به مرز هشدار رسیده است. او.......
 
اولین جرمم در پرونده ام جنسیتم یعنی زن بودنم است!
  در کشوری زندگی میکنم که اولین جرمم در پرونده ام جنسیتم یعنی زن بودنم است چون قاضی مقیسه در دادگاه به صورتم نگاه کرد و گفت تو یک دختر بی پدر و مادری که بین.......
 
ذوب آهن اصفهان ورشکست شد
  بحران رکود اقتصادی ایران دامن‌گیر صنایع بزرگ تولیدی شده است. پس از انتشار خبرهایی مبنی بر تعطیلی کارخانه‌های بزرگ، ذوب آهن اصفهان هم به جمع شرکت‌های.......
 
چهره رحماني و البته واقعي اسلام ناف محمدي
  محمدرضا باهنر، عضو هفت دوره‌ی مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های ارشد جناح "اصول‌گرا" در ایران می‌گوید «کسی که اپوزیسیون نظام می‌شود باید پی اعدام را به.......