2015-03-02
  اتحاد و همبستگی
  با درود به همه کنشگران راه ازادی جبهه ازادیخواهان ایران برای اتحاد و همبستگی بر سر.......
 
2015-02-14
  بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت
 

ازخواسته هاى دانشجويان پشتيبانى ميكنيم
يكبار ديگر دانشجويان دانشگاه.......
 
2014-10-20
  خاموش ننشینیم.... zahra lotfi
  فراخوان ازادیخواهان و مردم ستمدیده ایران همانطوریکه اطلاع دارید رزیم استبدادی.......
 
2014-10-17
  جبهه آزادیخواهان ایران
 
ازادیخواهان و مردم ستمدیده ایران .رزیم دیکتاتوری ایران بخاطر بحرانهای.......