2011-02-01
  فراخوان فوری به تجمع ایرانیان هلند همزمان با جلسه پارلمانی....
  با سلام به عزیزان
برای اطلاع ارسال می گردد لطفا در پخش کوشا باشید
با مهر.......
 
2011-01-28
  روز جهانی‌ علیه اعدام و لغو مجازات اعدام
  شنبه ۲۹ ژانویه

ساعت ۱۴

مکان میدان سرگل استکهلم


 
2011-01-27
  روز جهانی‌ علیه اعدام و لغو مجازات اعدام
  تظاهرات

روز جهانی‌ علیه اعدام و لغو مجازات اعدام. به یاری زندانیا‌ن.......
 
2011-01-13
  همبستگی‌ پناهجویان برای پناهجویان
 
کار از تو یاری از تو

جلسه سوال و پرسش و راهنمای برای پناهجویان. از.......