2014-10-06
  نجاتت میدهیم، انسانیت نمرده، ریحانه!
  آکسیون اعتراضی برای حمایت از ریحانه جباری و ریحانه های که اسیر حکومت داعشیان.......
 
2014-10-04
  روز یکشنبه پنجم اکتبر در ایران و در همه‌ جا برای آزادی ریحانه
 
مردم آزاده، مخالفین اعدام، جوانان و زنان آزاده!
ریحانه، اسیر یک حکومت.......
 
2013-12-15
  بیانیه جبهه آزادیخواهان ایران در ارتباط با مرگ ستار بهشتی
 
علت مرگ ستار
بیانیه جبهه آزادیخواهان ایران در ارتباط با مرگ ستار بهشتی
 
2013-12-11
  بیانیه جبهه آزدیخواهان ایران .به.رهبر مردم افریقای جنوبی نلسون....
  مردم ازادیخواه ایران رهبر مردم افریقای جنوبی ماندلای بزرگ چشم از جهان فرو بست او.......