2013-12-07
  بیانیه جبهه آزدیخواهان ایران .به.رهبر مردم افریقای جنوبی نلسون....
  مردم ازادیخواه ایران رهبر مردم افریقای جنوبی ماندلای بزرگ چشم از جهان فرو بست او.......
 
2013-08-26
  بیانیه جبهه آزدیخواهان ایران
  ازادیخواهان و مردم ستمدیده ایران رزیم ازادی کش حاکم بر ایران زندانها را مملو از.......
 
2011-12-01
  بیانیه جبهه آزدیخواهان ایران در مورد حمله به سفارت انگلیس در ....
  رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران به خاطر بحرانهای داخلی‌ و انزوای بین المللی حمله و.......
 
2011-11-29
  بیانیه‌ جبهه آزادیخواهان ایران در سالگرد ترور فروهرها
  آزادیخواهان, امروز سیزدهمین سالگرد جان باختگانی چون پروانه و داریوش فروهر است این.......