2011-03-02
  ار تشی حمایت .حمایت .ار تشی حمایت.حمایت حمایت ایر انیان هموطنان من....
  ار تشی حمایت .حمایت .ار تشی حمایت.حمایت حمایت ایر انیان هموطنان من وشما د ر سر اسر.......
 
2011-02-28
  در حمایت از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و دفاع....
  گفتمان و فراخوان تظاهرات خیابانی در روزهای سه شنبه در سه هفته آتی در میان جوانان و.......
 
2011-02-19
  شعارهای پیشنهادی
 


مبارک، بن علی، نوبت سیدعلی
Mo-bA-rak, ben-a-li, now-bat-e seyy-ed a-li,
با یک.......
 
2011-02-17
  اعتراض ما در خارج از کشور یعنی‌ چی‌؟
  تظاهرات خارج از ایران در حمایت از مردم در ایران. صرفاً برای خالی‌ کردن از وجدان.......