گفتگوی مسعود افتخاری با محمد امینی و....
        جنبش آزادیخواهی ایران مشکلات و موقعیت ها
 عیسی علیپور
        سخنگوی جبهه آزادیخواهان ایران
 گزارش و گفتگو با صبا لطفی
        عضو جبهه آزادیخواهان ایران واحد نروژ
 کنفرانس بروکسل: کوک کردن ساز بخشی از....
        بهروز فراهانی
 جبهه آزادیخواهان ایران
        عیسی علیپور
 عضو کانون نویسندگان ایران
        ناصر زرافشان
 رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
        عبدالکریم لاهیجی
 حزب توده ایران
        مهرگان
 سازمان سوسیالیست های چپ ایران
        محمود راسخ
 سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر
        آرش کمانگر
 جنبش فدرال دمکرات آذربایجان
        هدایت سلطان زاده
 سازمان چریک های فدائی خلق ایران
        مهدی سامع - عضو شورای ملی مقاومت ایران
 اتحاد فدائیان کمونیست
        یدی شیشوانی
 جبهه متحد بلوچستان ایران
        جمشید امیری
 سازمان فدائیان خلق ایران
        بهزاد کریمی
 اتحاد کمونیسم کارگری ایران
        سیاوش دانشور
 حزب کومله کردستان ایران
        سیامک مدرسی
 حزب کمونیست کارگری ایران
        مصطفی صابر
 شورای فعالان ملی مذهبی
        مرتضی کاظمیان
 انجمن پژوهشگران ایران
        حسین لاجوردی
 لیبرال دمکرات های ایران
        حسن بهگر
 اتحاد جمهوری خواهان ایران
        مهدی فتاپور
 جمهوری خواهان دمکرات و لائیک
        ناهید جعفرپور
 سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
        همایون مه منش
 حزب دمکرات کردستان
        گلاله شرفکندی
 اتحاد فدائیان خلق ایران
        پرویز نویدی
 حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
        ابراهیم آهنیان