برنامه‌ای از افشین عبداللهی و با حضور منصور اصانلو در رابطه با آخرین اخبار جنبش همبستگی
این برنامه شامل گزارشات اخبار کارگری و جنبش همبستگی در ایران توسط منصور اصانلو ارائه می شود.بیننده این برنامه باشید.
لطفا به اشتراک بگذارید