وقتی جوانان تفریح سالم در فضأی باز ندرند ، مجبورند دور هم در یک فضأی بسته جم بشند ، این هم نتیجه‌اش ،چون جنایت و خلافکاری در محیط باز به ندرت اتفاق میفتد اما در فضأی بسته و دور از چشم ،،از این بدتر هم اتفاق میوفته که ما نمی‌بینیم