در این ویدیو گفتگوی مریم عرفان را با مهشید امیرشاهی، نویسنده ایرانی ساکن فرانسه، می بینید