در حمله ی وحشیانه ی اراذل و اوباش حکومتی به کوی دانشگاه تهران-25 خرداد 1388- ، پنج تن از دانشجویان بی دفاع کشورمان جان باختند : فاطمه براتی ، کسری شرفی ، کامبیز شعاعی ، محسن ایمانی و مبینا احترامی که رژیم از ترس واکنش عمومی ، پیکر خونین آنان را شبانه در بهشت زهرا به خاک سپرد.....به نقل از : نشریه ی اینترنتی اخبار روز و دفتر تحکیم وحدت در تهران