تظاهرات بهمراه آزادیخواهان سوریه روبروی سفارت سوریه در استکهلم