بی بی سی: هزاران نفر در شهرهای مختلف سوریه در تظاهرات هفتگی علیه دولت، خواهان برکناری بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور شده‌اند