اجتماع آزادیخواهان ایران و سوریه مقابل سفارت سوریه در استکهلم