اجتماع اعتراضی ایرانیان پناهجوی مقیم استکهلم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در ۲۳ بهمن ۱۳۸۹