این پیرمرد که واسه ریاست جمهوری ثبت نام کرده میگه دانشجوی ساله آخر مهندسی الکترونیکه و اولین رهبر انقلابه!!