این هواپیمای پرواز آسمان نیست کی برداشته اینو کامنت کرده این پرواز مال 18 شهریور 88 هستش تو عملیات نظامی و رزمایش این اتفال افتاده