دمت گرم آفای فضل الرحمن اوریا واقعیت برای جمهوری اسلامی تلخ بود و متاسفانه اگه یک مصاحبه مستقیم و حرف حساب و درستی هم وجود داشته باشه فورا قطع میکنند