دهها هزار نفر از مردم سوریه امروز در تظاهراتی بزرگ شعار می دادند: الشعب یرید، اسقاط النظام (مردم سقوط نظام را می خواهند)