اين واقعا چيز داره هاااااااا !!!!!! ولي بيچاره اگه الان تو زندان نباشه يا تو كشور هاي ديگه پناهنده كه بايد خدا رو شكر كرد !